บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลดอยหล่อ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 526-0-68702-7 หรือสามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทาง Krungthai NEXT โดยบริจาคผ่าน QR Code